Project

TYGERS vroeg me na het afronden van het logo, huisstijl en de brochure website www.tygers.nl om hulp bij het ontwerpen van een gebruikersinterface voor een redactiebeheersysteem. Dit systeem had als doel het zelfstandig kunnen beheren van edities door personeelsleden van de redactie. Voorwaarden waar de interface aan moest voldoen waren onder andere:

  • Een gebruiksvriendelijke interface

  • Edities aan kunnen maken, in te zien en aan te passen

  • Artikelen aan kunnen maken, redigeren, goedkeuren & plaatsen in een editie

Project

TYGERS vroeg me na het afronden van het logo, huisstijl en de brochure website www.tygers.nl om hulp bij het ontwerpen van een gebruikersinterface voor een redactiebeheersysteem. Dit systeem had als doel het zelfstandig kunnen beheren van edities door personeelsleden van de redactie. Voorwaarden waar de interface aan moest voldoen waren onder andere:

  • Een gebruiksvriendelijke interface

  • Edities aan kunnen maken, in te zien en aan te passen

  • Artikelen aan kunnen maken, redigeren, goedkeuren & plaatsen in een editie

Wireframes & flowchart

Als start van het project: een oriënterende brainstormsessie, waarin ik samen met TYGERS de taken van de eindgebruiker in kaart heb gebracht. De bevindingen hiervan heb ik kunnen omzetten in een flowchart met bijbehorende wireframes, die na goedkeuring omgezet konden worden in high fidelity mockups. Deze mockups visualiseren alle processen binnen het systeem, bijvoorbeeld:

  • Feedbackschermen met verduideling actie gebruiker
  • Vervolgschermen na actie
  • Navigatiepaden binnen de applicatie
  • Lijstweergave/Realtime weergave

Prototyping & testen

Alle schermen zijn afzonderlijk goedgekeurd en op het eerste gezicht is er een overzicht. Maar het is nog niet ‘tot leven gekomen’, het is op dat moment nog niet interactief. Ik heb de schermen opgemaakt in Invision en er een bewegend prototype van gemaakt dat getest kon worden door de interne medewerkers.

Prototyping & testen

Alle schermen zijn afzonderlijk goedgekeurd en op het eerste gezicht is er een overzicht. Maar het is nog niet ‘tot leven gekomen’, het is op dat moment nog niet interactief. Ik heb de schermen opgemaakt in Invision en er een bewegend prototype van gemaakt dat getest kon worden door de interne medewerkers.