Design redactiebeheer & editiesysteem TYGERS magazine

Project TYGERS vroeg me na het afronden van het logo, huisstijl en de brochure website www.tygers.nl om hulp bij het ontwerpen van een gebruikersinterface voor een redactiebeheersysteem. Dit systeem had als doel het zelfstandig kunnen beheren van edities door personeelsleden van de redactie. Voorwaarden waar de interface aan moest voldoen waren onder andere: Een gebruiksvriendelijke…